جزئیات پروژه:

سم پاشی با استفاده از دستگاه فوگر که سم را به صورت دود پراکنده می کند و تاثیر موثر بر حشره مزاحم دارد.


ساس حشره‌ای از راستهٔ نیم‌بالان و خانوادهٔ بسترساسان (Cimicidae) است.
ساس از کک بزرگ‌تر است و لای درز تشک و بالش و شکاف اجناس چوبی مخفی می‌شود و شب خارج شده و به انسان نیش می‌زند. آنها اغلب در شب فعالیت می‌کنند اما اگر یک هفته از خانه دور باشید، همین که به استراحت بپردازید یا روی مبل بنشینید به سراغ شما خواهند آمد. می‌بینید که روشن گذاشتن چراغ‌ها در مورد این خون‌آشام‌های کوچک، مخصوصاً زمانی که گرسنه هستند، چندان مؤثر نیست.
ساس از راه خون‌خوراکی از انسان و دیگر جانداران خون‌گرم تغذیه می‌کند.
دو نوع ساس که از نظر بهداشتی برای انسان اهمیت دارد، ساس معمولی (ساس تختخواب، Cimex lectularius) و ساس گرمسیری (Cimex hemipterus) هستند. این دو نوع ساس از روی پیش‌سینه یعنی بخش اول سینه از هم تشخیص داده می‌شوند.[۵] در حال حاضر شواهدی دال بر انتقال بیماری‌های عفونی مانند هپاتیت بی یا سی یا انتقال ایدز از طریق گزش ساس در دست نیست. ویروسها در داخل بدن ساس تکثیر نمی‌شوند و در مدل‌های حیوانی انتقال بیماری‌های ویروسی از طریق گزش ساس ممکن نبوده.

سم پاشی جهت از بین بردن ساس با استفاده از دستگاه فوگر و تاثیر آنی....ما از سموم جدید و ایمن که داری بیشترین کشندگی برای حشرات و کمترین تاثیر سو و مخرب برای انسان و دام می باشد استفاده می کنیم.

اطلاعات پروژه:

تاریخ:1397/05/03

مکان:شهرستان بستک- روستای فاریاب

مرحله: اول

مامور: احمد چشم پوشان

کارشناس: عبدالرحیم چشم پوشان

دسته بندی:ساس، پاکسازی با دود