کک ها

کک ها حشراتی خونخوار از راسته لوله بالان (سیفوناپترا) هستند اندازه آنها به طور متوسط ۳ میلیمتر است که در نگاه اول سیاه رنگ به نظر می رسند
جفت پاهای عقبی شان (همچون ملخ ها) به خوبی رشد کرده و آنها را قادر می سازد تا ۱۰ برابر طول بدنشان بجهند ..

کک ها انواع مختلفی دارند که در زیر به مهمترین آنها اشاره شده است :
پولکس ایریتنس ... کک انسانی
نوزوپسیلوس .... کک موش
گزنوپسیلا ...کک رت
کتنوسفالیده...کک سگ و گربه

این حشرات ناقل عامل بیماری طاعون ؛تیفوس و انواع ویروس های تب دهنده هستند

بیماری طاعون بین کک و موش در جریان است که اگر این موجودات به جوامع انسانی راه یابند و یا اینکه افراد به محل زندگی آنها وارد شوند این بیماری می تواند به انسان منتقل شود باعث ایجاد طاعون خیارکی شود پس از آلوده شدن انسانها ؛ این بیماری بصورت تنفسی نیز منتقل می شود
نکات مهم جهت کنترل کک :
۱- استفاده از قلاده های آغشته به سم برای حیواناتی که در نزدیکی انسانها زندگی می کنند
۲-سم پاشی محل نگهداری حیوانات و احشام

شرکت سمپاشی آسایش مهر آیندگان، قدمی در جهت آسایش و رفاه حال شهروندان بستک ، بندرعباس و غرب هرمزگان